Privacy Statement van uitgeverij Follow A Muse

Hier vind je het Privacy Statement van Uitgeverij Follow a Muse (FAM). Deze versie is gemaakt op 17 mei 2018. We kunnen dit Privacy Statement in de toekomst aanpassen.

1. BEZOEK AAN ONZE WEBSITE

Wij doen niet aan cookies
Uitgeverij Follow a Muse (FAM) maakt geen gebruik van cookies. Wij vinden cookies zelf nogal irritant. Maar als we in de toekomst toch onverhoopt cookies gaan plaatsen, leggen we dit uit en laten we het weten.

We maken wel gebruik van Google Analytics
Via de website van FAM worden wel cookies geplaatst door het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics-dienst. FAM gebruikt deze dienst om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen als Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. FAM kan hier geen invloed op uitoefenen, maar wij hebben Google geen toestemming gegeven om de verkregen analyticsinformatie te gebruiken voor andere Google diensten.

2. ONLINE AANVRAGEN VAN DIGITAAL LESMATERIAAL

Registratie van (adres)gegevens
Als je via onze website een of meer educatieve apps aanvraagt, dan wil FAM graag je naam weten, de adresgegevens van je school, de naam van de ICT beheerorganisatie, jouw emailadres en het telefoonnummer waarop je te bereiken bent. Ook registreren we welke apps je aanvraagt en hoe je ons hebt weten te vinden.

Waarom registreren we (adres)gegevens?
– De gegevens zijn nodig voor de afhandeling van aanvragen.
– We willen je graag kunnen bereiken als er een update van de apps is en als we je moeten helpen bij de installatie en het gebruik van onze apps en lesmateriaal.
– We verzamelen kwantitatieve gegevens en brengen de spreiding van de app in kaart voor de fondsen en de donateurs, maar ook voor de culturele instellingen waarmee we samenwerken, zodat die geïnformeerd kunnen worden over de hoeveelheid aanvragen en de spreiding ervan. We delen geen adresgegevens.

Delen wij jouw adresgegevens?
Wij delen jouw adresgegevens niet met andere partijen. Alleen als je ons hier via een email toestemming voor hebt gegeven, zullen soms culturele instellingen waarmee we werken contact zoeken om gebruikers van specifiek lesmateriaal op de hoogte te brengen van speciale acties, gerelateerd aan de inhoud van het educatieve materiaal, bijvoorbeeld uit te nodigen om aan prijsvragen mee te doen, aanwezig te zijn bij voorstellingen in de buurt, en/of participatie-uitnodigingen.

Beveiliging van verzamelde gegevens
FAM heeft verwerkingsovereenkomst met haar provider, die heeft adequate technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen. Het betreft onder andere:
– Het gebruik van een beveiligde SSL-verbinding tijdens het bestelproces en bij het invullen van contactformulieren;
– In de verwerkingsovereenkomst met haar provider zijn bepalingen opgenomen ten aanzien de meldplicht in geval van datalekken. De provider heeft een ISMS (Information Security Management System) ingericht volgens de normeisen van ISO27001 en NEN7510.
– FAM hanteert in samenspraak met haar provider een procedure voor het afhandelen van datalekken.

3. AFMELDEN, INZAGE EN WIJZIGEN VAN GEGEVENS

Afmelden

Je emailadres kan sporadisch, tweemaal per jaar of minder, door ons – alleen door FAM – worden gebruikt om je op de hoogte te stellen van nieuws dat in relatie staat met het door jou aangevraagde, digitale lesmateriaal. Als je dit soort nieuwtjes niet wil ontvangen, kan je dit per email doorgeven via info@followamsue.nl. Je afmelding wordt binnen 5 werkdagen door FAM verwerkt.
Inzage en wijzigingen
Jouw persoonlijke informatie kun je altijd opvragen en inzien. Op jouw verzoek kunnen de gegevens ook worden gewijzigd. Als je dit wil, stuur dan een bericht naar info@followamuse.nl

4. BEDRIJFSOVERDRACHT

Als FAM of onderdelen van FAM worden overgedragen aan een andere partij, dan zullen je persoonsgegevens aan deze partij worden overgedragen. FAM stelt je daarvan op de hoogte en je krijgt daarbij de gelegenheid om bezwaar tegen die overdracht te maken.

5. CONTACT

Als je vragen hebt over de manier waarop FAM met je gegevens omgaat, dan kun je contact opnemen via info@followamuse.nl