https://followamuse.nl Grootmeesters - Kunst op je bord

Grootmeesters

Ik vind het leuk om goed naar de tekeningen te kijken en er over te praten.

leerling groep 8, Bloemendaal

Info

Met deze digibord-app stappen leerlingen in de wereld van de grootmeesters Michelangelo, Rafaël en Rembrandt. Ze kijken en praten over prachtige tekeningen en ontdekken hoe het werkt in een kunstenaarsatelier. Leerlingen ervaren de magie van tekenen met Augmented Reality.

Project met veel beeldende vorming

De digibord-app Grootmeesters is rijk gevuld met zeven lesbrieven en bijbehorend werkbladen. Je kunt met het geheel een project van 3 tot 4 weken organiseren voor de groepen 7 en 8. De thema’s en activiteiten sluiten aan bij kerndoel 54 voor kunstzinnige oriëntatie (TULE van SLO). Er zijn raakvlakken met kerndoelen 38 en 51 uit het leergebied oriëntatie op jezelf en op de wereld.

Schatkamer

De digibord-app is een schatkamer met tekeningen van drie grootmeesters. Alle tekeningen maken deel uit van de collectie van Teylers Museum in Haarlem. Deze kwetsbare tekeningen worden zelden tentoongesteld, maar in de app kunnen ze naar hartenlust en tot in het kleinste detail bekeken worden. Leerlingen gebruiken hun fantasie en maken eigen kunstwerken.

Filosofische gesprekken

Tekenen is ook een manier om verhalen te vertellen. Grootmeesters konden als geen ander spannende verhalen in beeld brengen. Leerlingen filosoferen over de moraal van een verhaal, bedenken èn tekenen hun eigen verhaal.

Ontdek de magie van de tekening

Ontrafel het geheim van de grootmeesters met Augmented Reality (AR). Een extra bijgeleverde AR-app maakt zichtbaar hoe Michelangelo een hand tekenende. Leerlingen oefenen met tekenen naar de waarneming.

Word leerling in het kunstenaarsatelier

Leerlingen ontdekken hoe in de tijd van de grootmeesters een kunstenaarsatelier was ingericht. De klas wordt ook zo’n atelier! Er wordt samengewerkt aan het maken van tekenmaterialen; er wordt papier gemaakt, verf, inkt en er worden spannende verhalen getekend.

Steel de show

Aan het eind van het project worden alle zelfgemaakte kunstwerken verzameld voor een tentoonstelling. De kandidaat grootmeesters laten zich bevragen, vertellen over het verhaal in hun kunstwerk en laten zien met welke materialen ze hebben gewerkt.

Geïnteresseerd? Dan kun je direct aan de slag met de Grootmeesters-app!

Onze digitale leermiddelen zijn gratis voor scholen, maak een account en log in!

Cookie toestemming
Op deze website wordt gebruik gemaakt van cookies, voor meer informatie verwijzen we naar ons Cookie & Privacy statement.