App

Dans

Parade

Info

-VERWACHT- Met de Parade app kunnen kinderen van groep 3 en 4 creatief aan de slag met dans. De interactieve dansspellen inspireren om zelf bewegingen te bedenken en aanstekelijke meedansfilmpjes nodigen uit tot dansen.